Dlaczego warto korzystać z usług pośredników

  • Nie trzeba tworzyć działu eksportu, a więc angażować dodatkowych środków związanych z organizowaniem nowej komórki, rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, szkoleniami oraz kontrolą i weryfikacją wykonywanych czynności.
  • Pośrednik ma dużą motywację do działania, ponieważ jego zarobek jest uzależniony od jego wyników sprzedaży.
  • Pracownik etatowy nie wykorzystuje swoich możliwości przez cały dzień a niezależnie od sprzedaży dostaje ustaloną pensję.
  • Firma może się skupić na działalności głównej a kwestie eksportu zleca podmiotowi zewnętrznemu.
  • Dobry pośrednik posiada znajomość najnowszych metod i technik eksportu; dysponuje szerokimi kontaktami z innymi eksporterami i specjalistami z dziedziny eksportu.
  • Dobry pośrednik jest prawidłowo zorganizowany, ma całościowy plan eksportu, jest związany w długim horyzoncie czasu z handlem międzynarodowym.
  • Dzięki doświadczeniu pośrednika oraz dobrej znajomości problematyki eksportu może on szybko znaleźć rozwiązanie problemu.
  • Korzystanie z usług pośrednika handlowego ogranicza ryzyko długotrwałych inwestycji zagranicznych, np. otwarcie przedstawicielstwa.
  • Wyszukiwanie klientów w obcym kraju, analiza rynku, wyjazdy związane z audytami są w kwestii pośrednika.
  • Pośrednik bada rynek i jest obecny na rynku .
created by Evegroup
Copyrights © 2009 - 2019 Mega - Ryby mrożone , Olej roślinny , Produkty tłuszczowe , art. przemysłowe , import , export .
Wszystkie prawa zastrzeżone.