Międzynarodowe zwyczaje i formuły handlowe

Incoterms lub międzynarodowe reguły handlu są zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży, które są szeroko używane na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę (kupującego) i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Reguły handlowe INCOTERMS: - obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi - ich stosowanie jest fakultatywne - obowiązują tylko eksportera i importera - z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe - normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, kto płaci za co, a kto ponosi ryzyko za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i nie zajmują się transferem praw własności.

Reguły są zalecane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

created by Evegroup
Copyrights © 2009 - 2019 Mega - Ryby mrożone , Olej roślinny , Produkty tłuszczowe , art. przemysłowe , import , export .
Wszystkie prawa zastrzeżone.